Press release

2018


24.07.2018

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R  Wersja polska/Polish version

RESULTATS SEMESTRIELS 2018 Wersja angielska/English version

FIRST-HALF 2018 RESULTS Wersja francuska/Version française

14.06.2018

Pracownicy Edenred wspierają potrzebujących w ramach akcji CSR - Idealday  Wersja polska/Polish version

8,000 EDENRED EMPLOYEES WILL TAKEPART IN IDEALDAY - A WORLD DAY DEDICATED TO SOLIDARITY Wersja angielska/English version

8000 COLLABORATEURS D’EDENRED MOBILISES POUR IDEALDAY, JOURNEE MONDIALE DEDIEE A LA SOLIDARITE Wersja francuska/Version française

12.06.2018

Firma Edenred dołącza do grona sponsorów francuskiego szypra Emmanuela Le Roch  Wersja polska/Polish version

Edenred enters the world of sailing sponsorship with French skipper Emmanuel Le Roch Wersja angielska/English version

Edenred s’engage dans le sponsoring voile avec Emmanuel Le Roch  Wersja francuska/Version française

09.03.2018

EDENRED ZDOBYWA TRZY NAGRODY TOP/COM ZA REBRANDING Wersja polska/Polish version

EDENRED WINS THREE TOP/COM AWARDS FOR ITS REBRANDING Wersja angielska/English version

EDENRED REÇOIT TROIS PRIX TOP/COM POUR SA REFONTE DE MARQUE Wersja francuska/Version française

20.02.2018

WYNIKI ROCZNE ZA 2017 ROK Wersja polska/Polish version

2017 ANNUAL RESULTS  Wersja angielska/English version

RESULTATS ANNUELS 2017  Wersja francuska/Version française

16.01.2018

EDENRED ZDOBYŁ DWIE NAGRODY ZA KAMPANIĘ REBRANDINGOWĄ  Wersja polska/Polish version
EDENRED WINS TWO AWARDS AT THE COM-ENT GRANDS PRIX FOR ITS REBRANDINGWersja angielska/English version
EDENRED REMPORTE DEUX TROPHEES AUX GRANDS PRIX COM-ENT POUR SA REFONTE DE MARQUE  Wersja francuska/Version française

12.01.2018

EDENRED KONTYNUUJE EKSPANSJĘ GEOGRAFICZNĄ SWOICH ROZWIĄZAŃ FLOTOWYCH I MOBILNYCH ORAZ PODNOSI UDZIAŁY W UTA  Wersja polska/Polish version

EDENRED PURSUES ITS GEOGRAPHIC EXPANSION IN FLEET & MOBILITY SOLUTIONS AND INCREASES ITS STAKE IN UTA Wersja angielska/English version

EDENRED POURSUIT SON EXTENSION GEOGRAPHIQUE DANS LES SOLUTIONS DE MOBILITE PROFESSIONNELLE ET ACCROIT SA PARTICIPATION DANS UTA  Wersja francuska/Version française

2017


14.06.2017

EDENRED Z NOWYM GLOBALNYM WIZERUNEKIEM Wersja polska/Polish version

EDENRED UNVEILS NEW GLOBAL IDENTITY Wersja angielska/English version

EDENRED DEVOILE SA NOUVELLE IDENTITE MONDIALE  Wersja francuska/Version française

18.05.2017

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 4 MAJA 2017 R. Wersja polska/Polish version

ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF MAY 4, 2017 Wersja angielska/English version

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 4 MAI 2017 Wersja francuska/Version française

08.03.2017

EDENRED WPROWADZA NA RYNEK EUROPEJSKI NOWE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI Wersja polska/Polish version

EDENRED LAUNCHES NEW ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT SOLUTION IN EUROPE Wersja angielska/English version

EDENRED LANCE UN NOUVEAU MODE DE GESTION DES REGLEMENTS ENTREPRISES-FOURNISSEURS EN EUROPE Wersja francuska/Version française

23.02.2017

WYNIKI ROCZNE ZA 2016 R. Wersja polska/Polish version

2016 ANNUAL RESULTS Wersja angielska/English version

RESULTATS ANNUELS 2016 Wersja francuska/Version française

20.01.2017

EDENRED ŚWIATOWYM LIDEREM W ZARZĄDZANIU WYDATKAMI SŁUŻBOWYMI Wersja polska/Polish version

EDENRED BECOMES A WORLD LEADER IN EXPENSE MANAGEMENT Wersja angielska/English version

EDENRED DEVIENT UN LEADER MONDIAL DE LA GESTION DES FRAIS PROFESSIONNELS Wersja francuska/Version française

2016


19.10.2016

DZIEŃ INWESTORA 2016: EDENRED PREZENTUJE SWÓJ TRZYLETNI STRATEGICZNY PLAN FAST FORWARD  Wersja polska/Polish version

2016 INVESTOR DAY: EDENRED PRESENTS FAST FORWARD, ITS THREE-YEAR STRATEGIC PLAN Wersja angielska/English version

INVESTOR DAY 2016: EDENRED PRÉSENTE FAST FORWARD, SON PLAN STRATÉGIQUE À TROIS ANS Wersja francuska/Version française

18.08.2016

I PÓŁROCZE 2016 Wersja polska/Polish version

FIRST-HALF 2016 Wersja angielska/English version

PREMIER SEMESTRE 2016 Wersja francuska/Version française

28.04.2016

ANKIETA NT. IDEALNEGO POSIŁKU: OD FRANCJI PO BRAZYLIĘ- CZY MAMY CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE? Wersja polska/Polish version

THE IDEAL MEAL SURVEY: FROM FRANCE TO BRAZIL, DO WE TAKE THE TIME TO EAT WELL? Wersja angielska/English version

ENQUETE IDEAL MEAL: DE LA FRANCE AU BRESIL, PRENONS-NOUS LE TEMPS DE BIEN MANGER? Wersja francuska/Version française

23.02.2016

EDENRED PRZYSPIESZA ROZWÓJ W SEKTORZE ZARZĄDZANIA WYDATKAMI SŁUŻBOWYMI Wersja polska/Polish version

EDENRED ACCELERATES ITS DEVELOPMENT IN EXPENSE MANAGEMENT Wersja angielska/English version

EDENRED ACCELERE SON DEVELOPPEMENT DANS LA GESTION DES FRAIS PROFESSIONNELS  Wersja francuska/Version française

12.01.2016

WYNIKI ROCZNE ZA 2015 R. Wersja polska/Polish version

2015 ANNUAL RESULTS Wersja angielska/English version

RESULTATS ANNUELS 2015 Wersja francuska/Version française

2015


24.07.2015

I półrocze 2015 Wersja polska/Polish version

First-half 2015 Wersja angielska/English version

Premier semestre 2015 Wersja francuska/Version française

2014


25.07.2014

Barometr Edenred - Ipsos 2014. Dobre samopoczucie i motywacja pracowników w Europie Wersja polska/Polish version

2014 Edenred-Ipsos Barometer. Employee well-being and motivation in Europe Wersja angielska/English version

Baromètre Edenred-Ipsos 2014.  Bien-être et motivation des salariés européens Wersja francuska/Version française

24.07.2014

Pierwsza połowa 2014 r Wersja polska/Polish version

First half 2014 Wersja angielska/English version

Premier semestre 2014 Wersja francuska/Version française

12.05.2014

Edenred kontynuuje swój rozwój geograficzny poprzez ekspansję na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich Wersja polska/Polish version

Edenred pursues its geographic development by expanding into the United Arab Emirates Wersja angielska/English version

Edenred poursuit son développement géographique avec l’ouverture des Emirats Arabes Unis Wersja francuska/Version française

15.04.2014

Znaczący wzrost organiczny w pierwszym kwartale 2014 : wzrost wartości emisji o +13,7% Wersja polska/Polish version

Sustained organic growth in first quarter 2014, with issue volume up 13.7% Wersja angielska/English version

Croissance organique soutenue au premier trimestre 2014 : hausse du volume d’émission de +13,7% Wersja francuska/Version française

24.03.2014

Propozycja dywidendy za 2013 r. złożona do akceptacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 maja 2014 r. – Kalendarz i warunki - Wersja polska/Polish version

2013 Dividend Recommended at the Annual Shareholders Meeting on May 13, 2014 –Timeline and Process - Wersja angielska/English version

Dividende 2013 proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2014 – Calendrier et modalités - Wersja francuska/Version française

2013


09.12.2013

Edenred zawiadamia o przejęciu Nets Prepaid, lidera na rynku świadczeń pracowniczych w Finlandii - Wersja polska/Polish version

Edenred annonce l’acquisition de Nets Prepaid, numéro un sur le marché des Avantages aux salariés en Finlande - Wersja angielska/English version

Edenred announces the acquisition of Nets Prepaid, leader in the benefits market in Finland - Wersja francuska/Version française

16.10.2013

Obroty na koniec września 2013 roku - Wersja polska/Polish version

Revenue for the first nine months of 2013 - Wersja angielska/English version

Chiffre d’affaires à fin septembre 2013 - Wersja francuska/Version française

03.10.2013

Edenred promuje zdrowe odżywianie - Wersja polska/Polish version

Edenred launches Ideal meal, its global corporate social responsibility approach in favor of healthy nutrition - Wersja angielska/English version

Edenred lance Ideal meal, sa démarche mondiale de Responsabilité sociétale en faveur d’une alimentation saine - Wersja francuska/Version française

24.07.2013

Silny organiczny wzrost wartości emisji o +11,0% i bieżącego wyniku działalności operacyjnej o +7,7% - Wersja polska/Polish version

Strong organic growth in issue volume, up 11.0 and EBIT, up 7.7% - Wersja angielska/English version

Forte croissance organique1 du volume d’émission de +11,0% et du résultat d’exploitation courant de +7,7% - Wersja francuska/Version française

12.06.2013

Informacja prasowa Edenred VI 2013 Barometr Edenred Ipsos 2013 - Wersja polska/Polish version

2013 Edenred Ipsos Barometer on the well being and motivation of European employees - Wersja angielska/English version

Baromètre Edenred Ipsos 2013 - Wersja francuska/Version française

25.04.2013

Sukces dotyczący refinansowania linii kredytowych Edenred: podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 700 mln euro - Wersja polska/Polish version

Edenred successfully refinances existing facilities with a €700 million syndicated credit facility - Wersja angielska/English version

18.04.2013

Edenred wejdzie w sojusz strategiczny z Banco Espirito Santo w Portugalii - Wersja polska/Polish version

Edenred enters into a strategic alliance with Banco Espirito Santo in Portugal - Wersja angielska/English version

Edenred noue une alliance stratégique avec Banco Espirito Santo au Portugal - Wersja francuska/Version française

16.04.2013

Dobre wyniki w pierwszym kwartale 2013r.: organiczny wzrost wartości emisji o +9,8% i wzrost przychodów o + 6,3% - Wersja polska/Polish version

Good performance in first-quarter 2013: 9.8% organic growth in issue volume and a 6.3% increase in revenue - Wersja angielska/English version

Bonne performance au premier trimestre 2013: croissance organique du volume d’émission de +9,8% et hausse du chiffre d’affaires de +6,3% - Wersja francuska/Version française

13.02.2013

Dobre wyniki za 2012 rok - Wersja polska/Polish version

Robust performance in 2012 - Wersja angielska/English version

Résultats 2012 solides - Wersja francuska/Version française

2012


21.12.2012

Edenred nabywa Repom - Wersja polska/Polish version

Edenred acquires Repom - Wersja angielska/English version

Edenred acquiert Repom - Wersja francuska/Version française

17.10.2012

Zwiększenie wartości emisji (+9,8%) i obrotu (+7,2%) - Wersja polska/Polish version

Issue volume up 9.8% and revenue up 7.2% - Wersja angielska/English version

Hausse du volume d’émission (+9,8%) et du chiffre d’affaires (+7,2%) - Wersja francuska/Version française

30.08.2012

Zwiększenie o 8,1% bieżącego wyniku operacyjnego na działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2012r. - Wersja polska/Polish version

EBIT up 8.1% in first-half 2012 - Wersja angielska/English version

Hausse de +8,1% du résultat d’exploitation courant au premier semestre 2012 - Wersja francuska/Version française

10.08.2012

Pierwsze półrocze 2012: 9,5% organiczny wzrost wolumenu emisji, odzwierciedlający dobre wyniki w Ameryce Łacińskiej - Wersja polska/Polish version

First-half 2012: 9.5% like-for-like growth in issue volume, reflecting the strong performance in Latin America - Wersja angielska/English version

Premier semestre 2012: croissance organique du volume d’émission de +9,5%, reflétant le dynamisme de l’Amérique latine - Wersja francuska/Version française

05.07.2012

Edenred wchodzi na rynek Japonii i wzmacnia swoją pozycję w Brazylii - Wersja polska/Polish version

Edenred enters the Japanese market and strengthens its presence in Brazil - Wersja angielska/English version

Edenred s’implante au Japon et se renforce au Brésil - Wersja francuska/Version française

23.05.2012

Edenred odnosi sukces, emitując prywatne obligacje o wartości 225 milionów euro - Wersja polska/Polish version

Edenred émet avec succès un placement privé obligataire de 225 millions d’euros - Wersja francuska/Version française

19.04.2012

Nowy Komitet Wykonawczy Edenred - Wersja polska/Polish version

Edenred’s New Executive Committee - Wersja angielska/English version

Nouveau Comité Exécutif d’Edenred - Wersja francuska/Version française

18.04.2012

Trwały wzrost wolumenu emisji i przychodów w pierwszym kwartale 2012 - Wersja polska/Polish version

Sustained growth in issue volume and revenue in first-quarter 2012 - Wersja angielska/English version

Croissance soutenue du volume d’émission et du chiffre d’affaires au premier trimestre 2012 - Wersja francuska/Version française

16.04.2012

Barometr Edenred - Ipsos 2012 - Wersja polska/Polish version

Edenred – Ipsos Barometer 2012 - Wersja angielska/English version

Baromètre Edenred - Ipsos 2012 - Wersja francuska/Version française

23.02.2012

Znaczny wzrost wyników w 2011 r. - Wersja polska/Polish version

Sharp increase in 2011 financial results - Wersja angielska/English version

Résultats 2011 en forte progression - Wersja francuska/Version française

16.01.2012

Znaczny wzrost przychodów i wolumenu emisji w 2011 r. (+9,7%) - Wersja polska/Polish version

Solid increases in 2011 issue volume and revenue (+9.7%) - Wersja angielska/English version

Forte croissance du volume d’émission et du chiffre d’affaires 2011: +9,7% - Wersja francuska/Version française

2011


19.12.2011

Zawarcie partnerstwa z Partech International - Wersja polska/Polish version

Edenred joins with Partech international - Wersja angielska/English version

Edenred s’associe à Partech International - Wersja francuska/Version française

29.11.2011

Pierwszy Dzień Inwestora Edenred Zdobywać 2012 - Wersja polska/Polish version

First Edenred Investor Day Poised to Conquer 2012 - Wersja angielska/English version

Premier Investor Day Edenred En marche pour conquérir 2012 - Wersja francuska/Version française

17.10.2011

Zrównoważony wzrost w trzecim kwartale - Wersja polska/Polish version

Sustained Growth in the Third Quarter - Wersja angielska/English version

Croissance soutenue au troisième trimestre - Wersja francuska/Version française

Powrót