Praktyki stosowane w relacjach B2B - Marketing w praktyce

Spowolnienie gospodarcze skłania przedsiębiorców do kreatywnego myślenia i oferowania takich rozwiązań, które spowodują, że kontrahent chętniej będzie współpracował i co najważniejsze, nie będzie szukał alternatywy. Co może w tym pomóc? – Na pewno odpowiednio zaplanowany program motywacyjny – mówi Magdalena Bednarz, product manager w Edenred Polska

Planując program „odpowiednio” –na co trzeba zwrócić uwagę?

Trzeba zacząć od zdefiniowania grupy docelowej i wskazania celów do osiągniecia. Kolejny krok to ustalenie budżetu. Potem trzeba opracować strategie i dopasować do niej odpowiednie narzędzia. Nie bez znaczenia są tez przejrzyste zasady komunikowania zalet programu jego uczestnikom na każdym etapie jego trwania.

A katalog nagród, czy jego wybór jest bardzo istotny?

Ma bardzo duże znaczenie. W programach motywacyjnych ważne jest wyróżnienie się przez zaproponowanie atrakcyjnych nagród, takich, które spełnia oczekiwania uczestników –'zarówno tych mało aktywnych, jak i tych generujących wysoka sprzedaż. Zawsze musimy pamiętać o jednych i drugich.

Czy można powiedzieć, ze jakiś typ nagród szczególnie zyskuje na popularności?

Tak. Karty przedpłacone. Jest to nagroda, która spełnia oczekiwania uczestników, bo daje im największą swobodę zaoferowania nagrody dopasowanej do potrzeb i preferencji grupy docelowej. Dzieje się tak, dlatego, ze w przypadku karty przedpłaconej istnieje możliwość idealnego dopasowania jej parametrów do założeń programu. Mogą to wiec być: * karty z własnym layoutem i logo firmy identyfikujące uczestnika z marka, * karty, którymi można płacić we wszystkich punktach handlowo- usługowych oraz w Internecie (są one najbardziej bliskie gotówce, nagrodzie najbardziej pożądanej), * karty z ograniczonym zasięgiem akceptacji, które są zbliżone do nagród rzeczowych, voucherów turystycznych. Dużym atutem kart przedpłaconych jest fakt, ze są proste w obsłudze dla użytkownika i finansowo korzystne dla organizatora. Ponadto maja one długi termin ważności, co pozwala na wielokrotne ich zasilanie na różne kwoty, co z kolei umożliwia swobodne różnicowanie wartości nagród, w różnych odstępach czasowych. I na koniec warto dodać, ze karty to nagrody, których nie trzeba magazynować i utrzymywać stocku.

Co może nam pomóc w realizacji wszystkich celów?

Na pewno wybór doświadczonego i elastycznego partnera do obsługi całego programu, dzięki któremu można uniknąć ewentualnych błędów i dodatkowych kosztów z tym związanych. Partner powinien przede wszystkim opracować zasady programu, biorąc pod uwagę grupę docelowa oraz budżet. Dopasować odpowiedni rodzaj akcji promocyjnej i przygotować tzw. kreatywna koncepcje programu. Ponadto firma tego typu tworzy katalog nagród oraz ustala ich przelicznik, a także przejmuje ciężar logistyki i dystrybucji. Dostarcza platformę do zarzadzania programem, służąca do komunikacji i aktywizowania uczestników oraz pozyskiwania danych i ich bieżącego raportowania. W zależności od rodzaju akcji partner przygotowuje regulamin uwzgledniający optymalizacje podatkowa, a także zapewnia obsługę prawno-podatkowa. Uczestnicy są informowani na bieżąco o osiąganych wynikach i zakończonych etapach. A na podstawie analizy wyników partner jest w stanie zaproponować dodatkowe.