Osiągnięcia Edenred w 2014 roku

Firma Edenred ogłosiła, że w 2014 udało jej się utrzymać tendencję wzrostową wyników i zrealizować założenia strategii rozwoju firmy.

Najważniejsze dane:
- wzrost wartości wydanych rozwiązań o 12,0% do poziomu 17,713 miliardów euro,
- operacyjny wskaźnik przekształcenia na poziomie 57%,
- wzrost EBIT o 14,4% do poziomu 343 milionów euro,
- wzrost wpływów z działalności operacyjnej o 15,1% do poziomu 261 milionów euro.

Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku:

Działalność w zakresie świadczeń pracowniczych rozwijała się dynamicznie, a wzrost osiągnięto m.in. dzięki zdobyciu nowych klientów, wprowadzeniu nowych rozwiązań i zmianom uwarunkowań prawnych.
Działalność w zakresie zarządzania wydatkami służbowymi rozwijała się jeszcze dynamiczniej. Grupa dokonała licznych przejęć (w tym UTA, lidera w dziedzinie kart paliwowych dla flot pojazdów ciężarowych w Europie) i wprowadziła nowe rozwiązania w segmencie wyjazdów służbowych.
 

Poczytaj więcej o Edenred