Dyrektor Finansowy Edenred Polska wśród najlepszych CFO w Polsce

Redakcja "Gazety Finansowej" opublikowała Biznes Raport wraz z zestawieniem 20 najlepszych dyrektorów finansowych w 2014 roku. Wyróżnienia zostały przyznane przez redakcję na podstawie otrzymanych zgłoszeń i własnej znajomości rynków. Redakcja doceniła dyrektorów finansowych za kompetencje, umiejętności przewidywania i działania wraz ze zmieniającymi się warunkami. Wyróżnieni menedżerowie to osoby, które dzięki swoim decyzjom budują pozycję, a także sukces firmy i polskiej gospodarki.

Anna Derlacka, Dyrektor Finansowy Edenred Polska, znalazła się na prestiżowej liście rankingu „Gazety Finansowej” najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce. Dołączyła ona do Edenred w 2012 r. w momencie intensywnego rozwoju i dynamicznego wzrostu firmy, realizując z powodzeniem ambitnie wyzwania i cele, takie jak: zmiana oprogramowania księgowego, opracowanie nowego modelu księgowego i wskaźników finansowych, reorganizacja procesu budżetowego oraz stworzenie raportowania na potrzeby managementu. Ponadto aktywnie uczestniczyła w procesach nabycia spółki typu start-up i fuzji dwóch przedsiębiorstw. Anna Derlacka jest nie tylko dyrektorem finansowym, ale również przedsiębiorcą i ambasadorem firmy Edenred zaangażowanym w pozyskiwanie nowych klientów. Osoba o niezwykłych umiejętnościach interpersonalnych, której skutecznie udaje się angażować wszystkich managerów w procesy poprawy rentowności i obniżania kosztów, co ostatecznie przekłada się na wyznaczanie i realizacje celów biznesowych.
Inicjatorka licznych przedsięwzięć skoncentrowanych na wdrażaniu narzędzi systemowych, które dają dokładną i wielowymiarową informację zarządczą o finansowej efektywności podejmowanych decyzji.

Edenred, który ponad 50 lat temu wprowadził kupon żywieniowy Ticket Restaurant® i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług korporacyjnych, tworzy i dostarcza rozwiązania zwiększające wydajność organizacji oraz siłę nabywczą jej pracowników. Rozwiązania te zapewniają wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie umożliwiają firmom bardziej efektywne zarządzanie:

• świadczeniami pracowniczymi
• wydatkami
• programami motywacyjnymi i programami nagradzania

Grupa wspiera również instytucje publiczne w zarządzaniu ich funduszami świadczeń socjalnych.
Edenred, notowany na paryskiej giełdzie NYSE Euronext, działa w 42 krajach, posiada zespół 6000 pracowników, obsługuje blisko 640000 firm i klientów sektora publicznego, posiada 1,4 mln akceptantów oraz 40 mln beneficjentów.

Poczytaj więcej