Partnerzy

Amerykańska Izba Handlowa

W ciągu ostatnich 25 lat, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce stała się wiodącym głosem biznesu w Polsce. Reprezentujemy ponad 300 największych inwestorów zagranicznych z różnych sektorów gospodarki, którzy zainwestowali ponad 90 mld złotych i zatrudniają ponad 200 tysięcy osób. Nasze priorytety to rozwój gospodarczy, otwarty dialog pomiędzy biznesem i rządem, oraz zwiększanie konkurencyjności Polski na świecie we współpracy z amerykańskim know-how.  Od 2012 roku organizuje z sukcesem „AmCham Diner”.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 1994 roku CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Każdego roku CCIFP organizuje ponad 100 spotkań biznesowych, w których uczestniczy przeszło 5000 osób.
www.ccifp.pl, ccifp@ccifp.pl, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, tel. 022 690 68 80.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 000 firm, zatrudniających ok. 5 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.