marketing lojalnościowy, programy motywacyjne

Edenred - Twój partner
w marketingu lojalnościowymZ nami zmotywujesz każdego

1 2 3

Najlepsze Praktyki - programy motywacyjne, programy lojalnościowe, programy typu incentive

Wykorzystuj relacje, zdefiniuj cele i odbiorców

Jeśli Twój biznes w dużej mierze zależy od dystrybutorów, sprzedawców, agentów, którzy rozprowadzają Twoje produkty na rynku, rozważ wprowadzenie programu lojalnościowego lub motywacyjnego - narzędzi umożliwiających zaangażowanie wielu kanałów sprzedaży w jednym czasie. Lata doświadczeń i badań Edenred pozwoliły na zidentyfikowanie kilku kluczowych czynników, dzięki którym wprowadzone programy odnoszą sukcesy.

Stwórz prostą do zrozumienia strategię opartą na jasno określonych założeniach i celach, które są zrozumiałe dla uczestników programu. Cele powinny być oparte na twardych danych, powinny być mierzalne i realne do osiągnięcia.

Skuteczny program motywacyjny powinien być skierowany do odpowiednich grup. Skup się na uczestnikach, którzy mają największy potenciał wzrostowy. Uczestnikami programu mogą być przedstawiciele handlowi, dealerzy, ich klienci etc. Precyzyjnie zdefiniuj w jaki sposób będziesz pozyskiwał dane dot. ich aktywności, by w prosty sposób analizować wyniki uczestników programu.

Stwórz proste zasady oraz odpowiedni budżet na nagrody

Program musi być dla uczestnika wartościowy, opłacalny i łatwy do zrozumienia. Należy tak opracować mechanizm, by zdobycie nagrody było osiągalne. Jeśli tworzysz program punktowy, to powinien on budować napięcie, by jego uczestnicy czuli podekscytowanie a nie obojętność. Uczestnik powinien wiedzieć, że jego wysiłek zostanie nagrodzony.

Każdy uczestnik programu powinien znać jego zasady. Ustal kanały komunikacji z uczestnikami. Informuj ich w jaki sposób i za jaką aktywność będziesz nagradzał. W przypadku nagrody w formie karty przedpłaconej koniecznie określ jaką kwotą zostanie zasilona karta za określone działania np. za zakup o wartości X karta zostanie zasilona kwotą Y.

Nadmiernie skomplikowane reguły zniechęcają uczestników i prowadzą do zaniechania wzięcia udziału w programie. W ramach programu możesz skupić się np. na wsparciu sprzedaży wybranego asortymentu w określonym czasie. Pamiętaj, że programy motywacyjne generują wysoki poziom zaangażowania i znacznie napędzają sprzedaż. Konieczne jest odpowiednie skalkulowanie budżetu na nagrody, by każdy uczestnik realizujący warunki programu otrzymał nagrodę. Określ cykle, w których rozliczany będzie program – np. raz na miesiąc.


Skutecznie komunikuj, angażuj i zarządzaj

Kluczem do sukcesu programu jest skutecza i jasna komunikacja. Zadbaj o szkolenia dla osób, które będą wdrażały uczestników – strategia, cele, zadania. Uczestnicy muszą zrozumieć wartość programu, hierarchię nagród oraz zasady.
Komunikaty powinny być obecne w ciągu trwania całego programu – buduje to markę, motywuje, wspomaga zainteresowanie i rekrutację uczestników.
Komunikowanie wspiera sprzedaż, co z kolei przekłada się na zbieranie większej ilości punktów przez uczestników. Miesięczne podsumowania obuduj odpowiednim przekazem marketingowym.
Uczestnicy programów motywacyjnych oczekują regularnego ogłaszania wyników.

Kluczem do sukcesu programu motywacyjnego mogą być także własne siły sprzedaże. Wprowadź dla nich oddzielne reguły, które jasno określą jaką gratyfikację otrzymają za wysiłek włożony w promocję programu wśród uczestników.
Stwórz narzędzia szkoleniowe, materiały promujące program, które ułatwią wyjaśnianie uczestnikowi zasad i korzyści, które płyną z uczestnictwa.

W pierwszym etapie programu staraj się aby był on maksymalnie prosty. Poinformuj uczestników o zasadach i wartościach premiowania. Testuj stopniowo różne rozwiązania i sprawdzaj czy przynoszą one korzyści.
Stosuj akcje specjalne, promocje i inne elementy taktyki, które ożywią Twój program. Żaden program motywacyjny nie trwa wiecznie – koniecznie zaplanuj co zaproponujesz partnerom po jego zakończeniu.