Misja i wartości

Nasi klienci, ich pracownicy i partnerzy biznesowi są w centrum wszystkiego co robimy. Definiują naszą tożsamość, a także sposób w jaki się rozwijamy. Reprezentujemy różne zainteresowania, cele oraz postawy. Jednak dwie rzeczy zdecydowanie nas łączą: chęć rozwoju i zrozumienie, że razem możemy osiągnąć więcej.

 

Misja Edenred

Naszą misją jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb konkretnej firmy. Chcemy być partnerem biznesowym łączącym różne grupy odbiorców oraz oferować efektywne i proste rozwiązania. Chcemy pomagać firmom w generowaniu pożądanych wartości i celów oraz poprawiać ich wyniki.

Nieustannie sięgamy po innowacyjne rozwiązania, stawiając sobie ten sam cel: satysfakcja i przyjemne codzienne życie. 

 

Wizja Edenred

Obecnie transakcje stają się coraz szybsze i lawinowo rośnie ich liczba. Stwarzają one nowe możliwości, ale jednocześnie sprawiają, że nasze kontakty stają się coraz mniej personalne i satysfakcjonujące. Dlatego też w Edenred zarządzamy oraz zmniejszamy różne niedogodności związane z transakcjami, zyskując pewność, że nawet w codziennym, coraz bardziej zdigitalizowanym świecie nasze transakcje bazują na zaufaniu, a także dostarczają pozytywnych doświadczeń.

 

misja i wizja edenred

 

                                                                               Wartości Edenred

 

  • Wyobraźnia

Wyobraźnia rozwija potrzebę tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz jest czynnikiem napędowym postępu. Dlatego też w naszej codziennej pracy wykorzystujemy wyobraźnię, tworzymy inspirujące środowisko umożliwiające współpracę pomiędzy firmami, pracownikami i merchantami.

  • Prostota

Nasi klienci pragną, aby kontakt z nami był łatwy i przyjemny. Dlatego stawiamy na proste rozwiązania oraz przejrzystą komunikację.

  • Silne zorientowanie na klienta 

Za cel stawiamy sobie udoskonalanie wszystkich aspektów naszej działalności, aby móc zaspakajć potrzeby klientów, ich pracowników i partnerów biznesowych.

  • Duch przedsiębiorczości 

Nasz duch przedsiębiorczości napędza wzrost i stymuluje innowacyjne podejście, które wzmacniają nasze kompetencje i wiedzę operacyjną.

  • Szacunek 

Dzięki szacunkowi można osiągnąć biznesową perfekcję. Dlatego okazujemy szacunek:
- klientom i partnerom biznesowym, reprezentując odpowiedzialność oraz szczerość,
- współpracownikom, wyrażając wdzięczność i uznanie,
- udziałowcom poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów, które nam powierzają,
- społeczeństwu poprzez wprowadzanie produktów i usług poprawiających ich codzienne życie.