Kalkulator korzyści

Sprawdź ile zyskuje firma korzystająca z kart Ticket Restaurant®

Edenred

Miesięczna kwota brutto wynagrodzenia wypłacana pracownikowi

Łączna roczna oszczędność pracodawcy

462,36 zł

Kwota wypłacona na dofinansowanie posiłków w formie Ticket Restaurant® - do 190 pln

Liczba pracowników

 1
Jeżeli wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest różna od 1,47% prosimy o ustawienie poprawnej wartości
 
   
WYNAGRODZENIE W CAŁOŚCI WYPŁACONE W FORMIE PIENIĘŻNEJ
Miesięczna kwota brutto wynagrodzenia pracownika Kwota brutto wynagrodzenia otrzymana przez pracownika w formie pieniężnej 3.500,00 zł
Kwota wypłacona na dofinansowanie posiłków w formie Ticket Restaurant® 0.00 zł Kwota otrzymana w formie Ticket Restaurant® 0.00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne należne finansowane przez płatnika składek (należne od pracodawcy) 709,80 zł Składki na ubezpieczenia społeczne należne finansowane przez ubezpieczonego (należne od pracownika) 479,85 zł
    Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych 18%
    Podatek do zapłaty (podatek zostanie pobrany przez pracodawcę) 544,00 zł
Całkowity koszt dla pracodawcy 4.209,80 zł Kwota netto otrzymana przez pracownika 2.438,40 zł
CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA PRZEKAZANA W FORMIE TICKET RESTAURANT® ticket restaurant®
Kwota brutto wynagrodzenia wypłacona pracownikowi w formie pieniężnej 3.310,00 zł Miesięczna kwota brutto wynagrodzenia otrzymana przez pracownika 3.310,00 zł
Kwota wypłacona na dofinansowanie posiłków w formie Ticket Restaurant® - do 190 pln
 
Kwota otrzymana w formie Ticket Restaurant® - do 190 pln 190,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne należne finansowane przez płatnika składek (należne od pracodawcy) 671,27 zł Składki na ubezpieczenia społeczne należne finansowane przez ubezpieczonego (należne od pracownika) 453,80 zł
    Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych 18%
    Podatek do zapłaty (podatek zostanie pobrany przez pracodawcę) 548,00 zł
Całkowity koszt dla pracodawcy 4.171,27 zł Kwota netto otrzymana przez pracownika 2.462,50 zł
TYLE OSZCZĘDZASZ Z TICKET RESTAURANT® Ticket Restaurant logo
Miesięczna oszczędność pracodawcy na jednego pracownika 38,53 zł Miesięczna korzyść pracownika 24,10 zł
Roczna oszczędność pracodawcy na jednego pracownika 462,36 zł Roczna korzyść pracownika 289,20 zł
Liczba pracowników
 
Łączna miesięczna oszczędność pracodawcy 38,53 zł    
Łączna roczna oszczędność pracodawcy 462,36 zł Łączna roczna oszczędność pracownika 289,20 zł
Kliknij, aby schować szczegółowe obliczenia drukuj kalkulator
Ważne: 

Kalkulator jest narzędziem uproszczonym i nie może być traktowany jako porada podatkowa. W celu uzyskania dodatkowych informacji o rozwiązaniach oraz potencjalnych kwestiach podatkowych wynikających z użycia Kalkulatora prosimy o kontakt ze specjalistą pod adresem: deloittetaxpl@deloitteCE.com

Zadzwoń do eksperta Edenred 22 2 927 297

 

Generalne zasady: 

Co do zasady, zwolnienie z odprowadzania składek ubezpieczeniowych może mieć miejsce, jeżeli:

a) kwota przekazana w formie Ticket Restaurant® zostanie uznana za wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (przepisy ustanawiają tutaj limit ze zwolnienia do kwoty PLN 190)

lub

b) kwota przekazana w formie Ticket Restaurant® będzie formą wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy dotyczących posiłków profilaktycznych.

Założenia: 
  • Symulacja kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych została przeprowadzona dla rocznego dochodu nie przekraczającego w 2012 roku kwoty PLN 85.528 oraz bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku
  • W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta sama podstawa wymiaru będzie stosowana dla składek na ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Podobne zasady stosuje się odpowiednio do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, przy czym możliwa jest konieczność uwzględnienia dodatkowych parametrów.
  • Jeżeli nie wpisano innej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, przyjęto, że wynosi ona 1,47% podstawy wymiaru.
  • W kalkulacji kwoty podatku uwzględniono niepodlegającą odliczeniu część składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wybrane przepisy prawne: 
  • Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.
Skróty: 

UPDOF Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Rozporządzenie Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Przykłady zastosowań karty Ticket Restaurant®

Edenred

Dofinansowanie posiłków

Jeden z Klientów firmy Edenred zatrudniający kilkaset osób zastanawiał się nad różnymi formami motywacji pracowników. HR przeprowadził krótką ankietę wśród osób zatrudnionych w spółce w celu dobrania najbardziej odpowiedniego dla nich benefitu. Okazało się, że ponad 500 - osobowa załoga chciałaby otrzymywać dofinansowanie posiłków. Dlatego też firma zaczęła rozważać, co będzie bardziej opłacalne – podwyżka wynagrodzeń czy dofinansowanie posiłków? Największe oszczędności spółka uzyskała dzięki kartom przedpłaconym Ticket Restaurant®, które co miesiąc zasila na kwotę 190 zł. Takie rozwiązanie przynosi wymienne korzyści firmie, a pracownicy zyskali jedno z najbardziej pożądanych świadczeń pozapłacowych, dające swobodę wyboru formy, pory i miejsca posiłku. Dzięki kartom Ticket Restaurant® pracownik ma dostęp do wszystkich punktów gastronomicznych w całej Polsce, takich jak restauracje, kantyny, bary szybkiej obsługi, pizzerie, firmowe kafeterie...

Sprawdź kalkulator korzyści!

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: +48 22 2 924 297, zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy i oczekiwań pracowników.
 

Dofinansowanie posiłków profilaktycznych

Klient firmy Edenred był zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia nieodpłatnie posiłku profilaktycznego. Firma nie miała możliwości wydawania posiłków profilaktycznych, ponieważ większość pracowników wykonywała swoją pracę w terenie i poruszała się po całym kraju. Dystrybucja artykułów spożywczych również nie była możliwa ze względu na logistykę. Dlatego pracodawca zastosował optymalne rozwiązanie, dzięki któremu mógł zarządzać firmą zgodnie z przepisami prawa, jak również zadbać o dobre samopoczucie pracowników. Firma skorzystała z kart Ticket Restaurant®. Rozwiązanie Edenred ułatwiło mu wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków ustawowych, a pracownikom zapewniło swobodę w wyborze miejsca, czasu i rodzaju spożywanego posiłku profilaktycznego.

Czytaj więcej o posiłkach profilaktycznych.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: +48 22 2 924 297, zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy i oczekiwań pracowników.

 

O deloitte

Deloitte to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi audyt, konsulting, doradztwo obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowezarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe oraz doradztwo prawne (kancelaria prawnicza).

Kontakt z ekspertem Deloitte: deloittetaxpl@deloitteCE.com

Masz pytania? Przeczytaj

1. Czy pracodawca może zakupić dowolną ilość kart?

Tak, pracowdawca może zakupić dowolną ilość kart.

2. Czy istnieje minimalna kwota doładowania?

Nie ma minimalnej kwoty doładowania.

4. Czy pracodawca może kwalifikować ten zakup jako koszt uzyskania przychodu?

Tak.
Wartość Kart Ticket Restaurant® wydanych pracownikom stanowi dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu.
Podstawa prawna: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851). „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów”. Wydatki na żywienie pracowników są kosztem firmy, gdyż bezpośrednio przyczyniają się do uzyskania przychodu. Potwierdzeniem tego jest interpretacja Urzędu Skarbowego w Warszawie, nr US3/PP/824/421/98.

5. Czy pracodawca może wykorzystać karty w celu dofinansowania posiłków profilaktycznych?

Tak.
Karty Ticket Restaurant® mogą być zastosowane przez pracodawcę w celu dofinansowania posiłków profilaktycznych.
Posiłki profilaktyczne– prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wydawania takich posiłków lub jeżeli nie ma takiej możliwości organizuje dla pracowników inny sposób, w tym np. lub karty Ticket Restaurant®.
1. Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie posiłek profilaktyczny określonej grupie pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach. Zwolnienia dotyczą sytuacji, gdy pracodawca na podstawie Przepisów Prawa Pracy (BHP) zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tzw. posiłków i napojów profilaktycznych. Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie, pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Podstawa prawna: § 2.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. nr 60, poz. 279) do Kodeksu Pracy w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przewiduje, iż jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:
a. korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
b. przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymywanych produktów.

6. Dlaczego firma w przypadku zakupu kart Ticket Restaurant® nie płaci ZUS?

Wartość kart Ticket Restaurant® nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS, jeżeli wartość takiego świadczenia nie przekracza 190 zł miesięcznie.
Podstawa prawna: §2, ust 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 161, poz. 1106, z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 grudnia 2015). Wyłączona z podstawy wymiaru składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł.

7. Czy świadczenie jest obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W przypadku dofinansowania na cele profilaktyczne wartość przekazanych kart Ticket Restaurant® nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podstawa prawna: zgodnie z art. 21, ust. 1 pkt 11 b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 poz. 361), wolne od podatku dochodowego jest „wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych”.
W przypadku dofinansowania posiłków, świadczenie jest obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

8. Czy przekazanie kart Ticket Restaurant® jest obciążone podatkiem VAT?

Przekazanie kart Ticket Restaurant® pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) – ponieważ środki na kartach Ticket Restaurant® nie są ani towarem ani usługą. Podatkiem VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 nr 54, poz. 535 z dnia 11.03.2004 r.) obciążona jest jedynie wysokość prowizji i cena karty. Doładownie i wydanie kart nie będące usługą ani towarem nie są czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.