EDENRED NA ŚWIECIE – WE CONNECT, YOU WIN

katalog edenredEdenred jest światowym liderem rozwiązań transakcyjnych dla firm, pracowników i merchantów. Wszystkie rozwiązania, takie jak karty przedpłacone, aplikacje mobilne, platformy online i bony papierowe – wpływają na wyższą siłę nabywczą pracowników i kontrahentów oraz optymalizację wydatków służbowych. Oferta Edenred skupia się wokół trzech linii biznesowych:

  • benefity dla pracowników
  • rozwiązania flotowe i mobilne
  • rozwiązania dodatkowe: płatności korporacyjne, motywacja i premiowanie oraz publiczne programy społeczne.

Grupa Edenred obsługuje 44 miliony użytkowników, 770 000 firm i instytucji oraz 1,5 miliona merchantów. Jest notowana jest na paryskiej giełdzie pod symbolem CACNext20 i prowadzi działalność w 45 krajach, zatrudniając niemal 8 000 tysięcy pracowników.

 

 

Edenred na świecie