1

 

Edenred od 50 lat tworzy i dostarcza rozwiązania wpływające na dobre samopoczucie pracowników oraz poprawiające wydajność firm. W 2012 roku Grupa zobowiązała się do prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez codzienne działania, umieszczając założenia CSR w centrum swojej strategii. Tak powstała inicjatywa o nazwie IDEAL.

2 pytania do Jeanne Renard,  Edenred Executive Vice President  for Human Resources and Corporate Social Responsibility   

Skąd wzięła się nazwa dla programu "Ideal"?

Wybraliśmy nazwę "Ideal", ponieważ odzwierciedla nasze ambicje do
ciągłego doskonalenia i skupia pracowników Grupy na promowaniu społecznej odpowiedzialności.

Dlaczego skupiliście się akurat na takich tematach?

Te trzy składniki programu "Ideal" są związane z naszą działalnością i naszą historią. Ich celem było wywarcie pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego poprzez naszą działalność. Ideal meal jest tego głównym składnikiem. Jest dedykowany żywności i obejmuje 70% naszego biznesu z Ticket Restaurant i Ticket Alimentation. Stanowi to prawie miliard posiłków rocznie, z których każdy jest okazją do promowania zdrowych nawyków żywieniowych. Ideal green to drugi składnik. Ma on na celu zminimalizowanie wpływu działalności Grupy na środowisko. Wreszcie, Ideal care, odzwierciedla zobowiązanie do solidarności, która jest mocno zakorzeniona w naszej kulturze.

 

Projekt Ideal Meal skupia się wokół idei zdrowego odżywiania, a w szczególności wokół jego wpływu na efektywność pracowników. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu, w 2005 roku Edenred wydał książkę „Food at Work”, która została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Pracy. Książka napisana przez Christpher’a Wanjek w formie studium przypadku, pokazuje jak „efektywne rozwiązania żywieniowe”, realizowane przez różne firmy w 28 krajach uprzemysłowionych oraz rozwijających się, wpływają na jakość pracy i samopoczucie pracowników.

 

Promocja zbilansowanej diety

Współpraca z restauracjami

Promocja zdrowego stylu życia

Mimo, że działalność firmy nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko, Grupa Edenred zobowiązała się do lepszego zrozumienia wpływu swojej aktywności i zmniejszenia jej negatywnych skutków poprzez czynne zaangażowanie wszystkich pracowników. Polityka firmy w tym zakresie koncentruje się przede wszystkim na projektowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku oraz podnoszeniu świadomości pracowników.

Poznaj miasto Edenred, aby odkryć dobre praktyki ochrony środowiska Grupy Edenred

Miasto Edenred jest modułem, który informuje jaki wpływ na środowisko mają pracownicy na całym świecie.

Edenred

Działania Edenred na świecie na rzecz środowiska