Najlepsze Praktyki - programy motywacyjne, programy lojalnościowe, programy typu incentive

Najlepsze praktykiW pełni wykorzystuj relacje z partnerami

Jeśli Twój biznes w dużej mierze zależy od dystrybutorów, sprzedawców, agentów, którzy rozprowadzają Twoje produkty na rynku, rozważ wprowadzenie programu lojalnościowego lub motywacyjnego - narzędzi umożliwiających zaangażowanie wielu kanałów sprzedaży w jednym czasie. Lata doświadczeń i badań Edenred pozwoliły na zidentyfikowanie kilku kluczowych czynników, dzięki którym wprowadzone programy odnoszą sukcesy.

1. Kierownictwo wyższego szczebla

Aby odnieść sukces, program motywacyjny potrzebuje lidera, który zarządza programem, jest decyzyjny, wie jak delegować zadania i dostosować program w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Bez wsparcia doświadczonego menedżera sprzedaży, program może być skazany na niepowodzenie.

2. Po pierwsze strategia i zdefiniowanie celów biznesowych

Na początku należy zdefiniować strategie, cele i założenia programu, a następnie jasno je przekazać. Każdy interesariusz programu (organizator, partnerzy i klienci) musi rozumieć, co przez program chcemy osiągnąć i jaka jest ich rola w tym procesie. Cele programu powinny być oparte na twardych danych, mierzalnych i możliwych do osiągnięcia.

3. Dobieraj odbiorców programu

Jak każde działania marketingowe, tak i programy motywacyjne są najskuteczniejsze, gdy kierujemy je do właściwych grup. Nie zapraszaj wszystkich partnerów, skup się na tych, którzy są najbardziej wartościowi dla Twojej organizacji i mają największy potencjał wzrostowy. Wiedząc, na kogo chcesz wpływać strukturę programu zbudujesz tak, by w pełni odpowiedzieć na potrzeby uczestników i wygenerować jak najlepsze wyniki.

4. Zrozumieć potrzeby na podstawie danych

Wśród Twoich partnerów handlowych znajduje się kilka potencjalnych grup uczestników, takich jak: dealerzy, przedstawiciele handlowi, klienci dealerów etc., Gdy już zdecydujesz, która z nich jest dla Ciebie najważniejsza i w którą warto inwestować, określ dane związane z ich aktywnością i w jaki sposób te dane pozyskasz. Zrozumienie tego kroku jest kluczowe, żeby opracować zasady premiowania i pomiaru.
Im więcej danych zbierzesz podczas procesu sprzedaży tym lepiej ocenisz wartość programu motywacyjnego. Zbieraj dane z różnych źródeł, dane dotyczące zamówień zarówno te z wewnątrz firmy jak i od partnerów handlowych. Jeśli to możliwe zaplanuj program tak by umożliwiał pozyskiwanie danych o zakupach użytkowników końcowych.

5. Stwórz program wartościowy, który zyska uznanie Partnerów

Aby przyciągnąć uwagę uczestników program musi być wartościowy i opłacalny. Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie rozwiązania opartego na zbieraniu punktów, należy tak opracować mechanizm przeliczania punktów by zdobycie nagrody nie graniczyło z cudem i było możliwe do osiągnięcia. Zbieranie punktów powinno budować napięcie tak by uczestnicy programu czuli podekscytowanie a nie znudzenie. Muszą oni wiedzieć, że ich trud i wysiłek zostanie nagrodzony. Niedopuszczalne jest by program przybrał formę nieskończonego zbierania punktów bez jasno określonych wartości nagród (więcej na ten temat w pkt.8). Pamiętaj w najbardziej skutecznych programach nagrody mają określoną wartość i są do zdobycia.

6. Jasno określ wszystkie zasady programu

Upewnij się, że każdy z uczestników programu zna zasady. Informuj, w jaki sposób i za jaką aktywność będziesz nagradzał, jakie nagrody są do zdobycia i czym należy się wykazać by je osiągnąć.

7. Nie komplikuj zasad programu

Staraj się, aby zasady programu były tak proste, jak to tylko możliwe. Nadmiernie skomplikowane reguły zdemotywują uczestników lub całkowicie ich zniechęcą do wzięcia udziału. Jednym ze sposobów by program był atrakcyjny i wart wysiłku, jest promowanie tylko kilku kluczowych produktów (lub linii produktów) w ściśle określonym czasie. Pozostałe produkty promuj, ale w innym terminie.

8. Przydziel realny budżet na nagrody

Z reguły kanały programów motywacyjnych B2B generują wysoki poziom zaangażowania i aktywności uczestników (napędzając dużą sprzedaż). Pamiętaj, aby przeznaczyć wystarczające środki na nagrody programu.

9. Nagradzaj często

W programach opartych na zbieraniu punktów zaobserwowaliśmy, że regularne ogłaszanie zdobytych nagród zwiększa zaangażowania i chęć zbierania punktów. Często uczestnicy programu zdobywają kolejne punkty i przyglądają się uzbieranej puli. Słuszne jest wówczas wprowadzenie kolejnego bodźca tj. nowych nagród, które spowodują chęć zdobywania punktów, ale i wykupienia nagrody. Z naszego doświadczenia wynika, że głównie ze względów czysto operacyjnych, praktyczniejsze jest wprowadzenie nagród miesięcznych, by nie doprowadzać do zebrania potężnej liczby punktów.

10. Komunikacja jest niezbędna

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla wystartowania programu i jego prowadzenia. Jak wspomniano powyżej interesariusze programu muszą jasno zrozumieć takie kwestie jak: strategia, cele, zadania, z kolei uczestnicy programu muszą zrozumieć wartość programu, hierarchie nagród i zasady? Komunikaty powinny być obecne od samego początku, ponieważ budują markę, nakręcają akcję, wspomagają zainteresowanie i rekrutację wśród uczestników. Bieżące komunikaty wspierają sprzedaż produktów i angażują uczestnika, co z kolei przekłada się na zebranie większej ilości punktów i zdobywanie nagród. Komunikację wykorzystujemy również wtedy, gdy chcemy zmodyfikować program i dopasować go do zmieniających się celów biznesowych. Używaj każdego dostępnego środka w celu zwiększenia znajomości i widoczności programu wśród swoich partnerów handlowych. Wykorzystaj ich zaangażowanie w programie, zachęć do przekazywania najważniejszych komunikatów marketingowe i wzmacniania znajomości marki oraz produktu. Zamieszczaj najbardziej chwytliwe komunikaty związane z programem w miesięcznych sprawozdaniach, na stronie internetowej programu, w mailach, newsletterach, blogach, social mediach - a jeśli jesteś naprawdę ambitny, stwórz własną aplikację dla programu! Pamiętaj, żeby przeznaczyć wystarczający budżet na komunikację.

11. Zaangażuj własny zespół sprzedaży do programu

Jeśli chcesz odnieść sukces, włącz do programu własne siły sprzedaży – i to dosłownie. Niech oni również staną się uczestnikami programu. Wprowadź dla nich oddzielne reguły, które jasno określą ile punktów otrzymają za włożony wysiłek w celu promocji Twojego programu (np. poprzez rozmowy z klientami, rekrutację nowych uczestników, itp.) Zaopatrz ich w materiały reklamowe, które ułatwią wyjaśnianie zasad programu i korzyści płynące z uczestnictwa. Utrzymuj komunikaty w roli "dobrej nowiny", które są kolejnym powodem dla przedstawicieli, żeby dotrzeć do potencjału.

12. Śledź, analizuj i dopasowuj

Obserwuj i śledź zachowania partnerów handlowych (i użytkowników końcowych), może to doprowadzić do wczesnego wykrycia działań konkurencji.

13. Zarządzaj cyklami życia programu

Wszystkie programy lojalnościowe podążają za wcześniej zaplanowanymi cyklami. Żeby zmaksymalizować wyniki musisz zaplanować oczekiwane wzrosty, stagnacje i spadki aktywności. Oferty specjalne, promocje i dodatkowe akcje są elementami taktyki, która ożywia program. Żaden program motywacyjny nie będzie trwać wiecznie - więc Twoje plany powinny wybiegać w przyszłość, kiedy to program przejdzie na emeryturę...

14. Raczkuj, spaceruj, biegaj

Nie sprawiaj by Twój program był zbyt wyszukany - przynajmniej na początku. Nawet, jeśli masz najwspanialszą wizję, należy rozważyć rozpoczęcie programu od wariantu prostszego. Uruchamiając program poinformuj uczestników o zasadach i wartościach premiowania. Komunikuj efektywnie. Mierz wszystkie elementy programu, wybiegaj na 6 - 12 miesięcy w przód, a następnie dokonuj odpowiednich zmian i uzupełnień. Testuj stopniowo, dodając do programu bardziej złożone elementy i sprawdzaj czy przynoszą one rzeczywiste korzyści.

Studium przypadku - Action

Opis zastosowania kart premiowych jako nagrody głównej w programie lojalnościowym – Ticket Twoja Premia®

Czytaj dalej
< >
*